საბერძნეთის მთავრობის სტიპენდიები საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე 2016-2017 წლისთვის

საბერძნეთის მთავრობა გამოყოფს სტიპენდიებს საქართველოს მოქალაქეებისთვის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე 2016-2017 სასწავლო წლისთვის. აპლიკანტის მიერ შევსებული ფორმა უნდა წარედგინოს საელჩოს არაუგვიანეს ამა წლის 25 ივლისისა. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დანართის სახით. დატოვე კომენტარი მთავრობის სტიპენდიასაბერძნეთისამაგისტრო პროგრამებისტიპენდია

საბერძნეთის მთავრობა გამოყოფს სტიპენდიებს საქართველოს მოქალაქეებისთვის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე 2016-2017 სასწავლო წლისთვის.

აპლიკანტის მიერ შევსებული ფორმა უნდა წარედგინოს საელჩოს არაუგვიანეს ამა წლის 25 ივლისისა.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დანართის სახით.

დატოვე კომენტარი