ა(ა)იპ „თანამედროვე შრომის სამართლის ცენტრის“ განცხადება

ა(ა)იპ „თანამედროვე შრომის სამართლის ცენტრი“   იწყებს განაცხადების მიღებას დირექტორის თანაშემწის, მოხალისეების/  სტაჟიორების პოზიციებზე და აცხადებს კონკურსს სტატიების თარგმანზე. დამატებითი ინფორმაციისათვის იხ. თანდართული ფაილი დატოვე კომენტარი ვაკანსიათანაშემწესტაჟიორი

ა(ა)იპ „თანამედროვე შრომის სამართლის ცენტრი“   იწყებს განაცხადების მიღებას დირექტორის თანაშემწის, მოხალისეების/  სტაჟიორების პოზიციებზე და აცხადებს კონკურსს სტატიების თარგმანზე.

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხ. თანდართული ფაილი

დატოვე კომენტარი