2017 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები და პასუხები

გთავაზობთ საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე გამოყენებულ ტესტებს და სწორ პასუხებს: A ტიპის ტესტი B ტიპის ტესტი C ტიპის ტესტი ტესტური დავალებების სწორი პასუხები *ანალიტიკური წერის შეფასების სქემა გამოქვეყნდება გასწორების პროცესის დასრულების შემდეგ. დატოვე კომენტარი სამაგისტრო 2017
გთავაზობთ საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე გამოყენებულ ტესტებს და სწორ პასუხებს:
*ანალიტიკური წერის შეფასების სქემა გამოქვეყნდება გასწორების პროცესის დასრულების შემდეგ.
დატოვე კომენტარი