ინგლისური ენის ტესტები: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Level Test Elementary A1 Level Test Pre Intermediate A2 Level Test Intermediate B1 Level Test Upper Intermediate B2 Level Test Lower Advanced C1 Level Test Upper Advanced C2     დატოვე კომენტარი A1A2B1B2C1C2ინგლისური ენის ტესტები

Level Test Elementary A1

Level Test Pre Intermediate A2

Level Test Intermediate B1

Level Test Upper Intermediate B2

Level Test Lower Advanced C1

Level Test Upper Advanced C2

 

 

დატოვე კომენტარი