საჯარო ლექცია „გარაჟი – ინკრემენტალური სივრცე“

საჯარო ლექცია „გარაჟი – ინკრემენტალური სივრცე“ 2018 წლის 1 მაისს 19 საათზე,პროექტ „სტუდენტ-არქიტექტორთათბილისისოლიმპიადის“ ფარგლებში,ნაძალადევისმედიათეკაშიჩატარდასაჯაროლექციათემაზე „გარაჟი – ინკრემენტალურისივრცე“. საჯარო გამომსვლელი მილანისტექნიკურიუნივერსიტეტისმაგისტრი, “MUA- Multiverse Architecture”-ისარქიტექტორიუჩაზღუდაძე იყო. ლექციის ძირითადი თემა  ეხებოდა   “გარაჟების” რეტროსპექტულიანალიზს, პოლიტიკურ,ეკონომიკურდაურბანულჭრილში. პროექტ „სტუდენტ-არქიტექტორთათბილისისოლიმპიადის“ მიზანიათბილისისავტოფარეხებისდამათმიერდანაწევრებულისაზოგადოებრივისივრცეებისგადააზრება, მათიპოტენციალისაღმოჩენადაგანვითარებისსცენარებისშემუშავებალოკაციებისადამოცემულობებისგათვალისწინებით. პროექტშიმონაწილე სტუდენტებიშეიძენენგამოცდილებას, რომელიცითვალისწინებსსაზოგადოებრივისივრცეებისანალიზსდასოციალურკვლევაზედაყრდნობითქალაქშიარსებულიპრობლემებისგამოვლენას,აგრეთვე მოსახლეობასთანმჭიდრომუშაობით,მათიგაუმჯობესებისსცენარებისშეთავაზებას. პროექტის დამფინანსებელია  ქ.თბილისის მერია  და ხორციელდება ახალგაზრდა არქიტექტორებისა და   “Urban Experiments Group” მიერ. დატოვე კომენტარი გარაჟი

საჯარო ლექცია „გარაჟი – ინკრემენტალური სივრცე“

2018 წლის 1 მაისს 19 საათზე,პროექტ „სტუდენტ-არქიტექტორთათბილისისოლიმპიადის“ ფარგლებში,ნაძალადევისმედიათეკაშიჩატარდასაჯაროლექციათემაზე „გარაჟი – ინკრემენტალურისივრცე“.

საჯარო გამომსვლელი მილანისტექნიკურიუნივერსიტეტისმაგისტრი, “MUA- Multiverse Architecture”-ისარქიტექტორიუჩაზღუდაძე იყო.

ლექციის ძირითადი თემა  ეხებოდა   “გარაჟების” რეტროსპექტულიანალიზს, პოლიტიკურ,ეკონომიკურდაურბანულჭრილში.

პროექტ „სტუდენტ-არქიტექტორთათბილისისოლიმპიადის“ მიზანიათბილისისავტოფარეხებისდამათმიერდანაწევრებულისაზოგადოებრივისივრცეებისგადააზრება, მათიპოტენციალისაღმოჩენადაგანვითარებისსცენარებისშემუშავებალოკაციებისადამოცემულობებისგათვალისწინებით.

პროექტშიმონაწილე სტუდენტებიშეიძენენგამოცდილებას, რომელიცითვალისწინებსსაზოგადოებრივისივრცეებისანალიზსდასოციალურკვლევაზედაყრდნობითქალაქშიარსებულიპრობლემებისგამოვლენას,აგრეთვე მოსახლეობასთანმჭიდრომუშაობით,მათიგაუმჯობესებისსცენარებისშეთავაზებას.

პროექტის დამფინანსებელია  ქ.თბილისის მერია  და ხორციელდება ახალგაზრდა არქიტექტორებისა და   “Urban Experiments Group” მიერ.

დატოვე კომენტარი